Buurtparticipatie

Buurtparticipatie is noodzakelijk ter voorbereiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Onze aanpak waarborgt de inbreng van omwonenden en creëert draagvlak.

Uitgangspunten participatietraject

Tijdens het participatieproces kan de buurt meedenken over bijvoorbeeld de uitwerking van het ontwerp van een gebouw. Maar ook bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouw. Het doel is om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk buurtbewoners goed geïnformeerd zijn over de plannen en een actieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de uitwerking van de ideeën uit de buurt.

Het participatietraject ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Analyseer het speelveld en de belangen in de omgeving
 • Presenteer de plannen aan een zo breed mogelijke groep betrokkenen in de buurt en ga de dialoog aan
 • Vraag wie er mee willen denken en creëer panels
 • Verwerk de input in een conceptplan en communiceer de uitkomsten terug in de buurt
 • Maak je plan definitief
 • Maak een participatieverslag

Actieve communicatie

Actief communiceren met bewoners is onze manier van werken. Per project bekijken we welke middelen we hierbij kunnen gebruiken. Denk aan:

 • Een projectwebsite
  Voor het publiceren van informatie en verslagen. Ook kunnen we hierop e-mailadressen van buurtbewoners verzamelen.
 • Nieuwsbrieven en huis-aan-huis mailings
 • Informatieavond voor omwonenden
  Bijvoorbeeld een inloopavond met informatiepanelen.
 • Online advertenties op postcodegebied
Doede Jaarsma

Meer weten over buurtparticipatie?

Neem contact op met Doede

Participatieladder
Gemeente Amsterdam

Gerelateerde projecten