Draagvlak in de buurt

Voor het gebouw op de hoek van de van Hallstraat en de Donker Curtiusstraat ontwikkelt De Key een plan voor studentenwoningen. Als onderdeel van de vergunningsprocedure heeft De Key een participatietraject met een klankbordgroep van buurtbewoners doorlopen. Helaas heeft dat bij deze groep niet tot het gewenste draagvlak voor het plan geresulteerd. Daarom hebben wij actieve communicatie met de buurt gevoerd om bij een brede groep buurtbewoners te werken aan draagvlak voor het plan met studentenwoningen.

Deze actieve communicatie bestond vooral uit een informatieavond en de lange aanloop daaraan vooraf. Met flyers, Facebook, nieuwsbrieven en een website werd informatie verschaft en de buurtbewoners uitgenodigd om naar de informatieavond te komen. Tijdens de informatieavond waren alle partijen aanwezig en met behulp van grote panelen over het plan van de studentenwoningen werden de buurtbewoners zo transparant mogelijk geïnformeerd. De inloopavond werd goed bezocht en De Key heeft hierdoor een groot draagvlak gecreëerd met veelal positieve reacties.

Doede Jaarsma

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Doede