Een nieuwe organisatie

De Sociale Maatschap is een nieuwe organisatie voortgekomen uit de fusie van Doras en PuurZuid. De nieuwe fusieorganisatie moet een duidelijke eigen identiteit krijgen die past bij de ambitie en de uitdagingen waar de organisatie voor staat door veranderingen in de marktomstandigheden. Aan de andere kant moet de identiteit ook aansluiting houden bij het bestaande DNA van de huidige organisaties. De eigen medewerkers, de klanten en het type werk blijven immers gelijk.

Doelstellingen

Het doel is de gewenste identiteit en positionering van de nieuwe organisatie vast te leggen:

 • Wat is het merk De Sociale Maatschap, waar staat het voor en wat moeten de doelgroepen voor
  beeld krijgen van deze organisatie.
 • Hoe gaat de organisatie zich positioneren naar de buitenwereld en wat voor
  communicatiemiddelen zijn daarvoor nodig.

Dit plan vormt de basis voor de ontwikkeling van de huisstijl en de communicatie-uitingen van de organisatie.

Het bepalen van de merkhiërarchie tussen De Sociale Maatschap en de bestaande bedrijfsnamen die waarschijnlijk behouden blijven is heel belangrijk. Hoe maak je de doelgroepen duidelijk wie wat is: De Sociale Maatschap, PuurZuid, Doras, Florijn, etc.?

Het succes wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de identiteit van De Sociale Maatschap gedragen wordt door de mensen die er werken. Een belangrijk doel is daarom dat het plan breed gedragen wordt.

Resultaat

Het product dat jullie geleverd krijgen is een document waarin gedetailleerd beschreven staat wat de gewenste identiteit en positionering van De Sociale Maatschap is. Het bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Doelen en ambitie van de De Sociale Maatschap
 • Doelgroepen: van klanten en vrijwilligers tot stakeholders en politiek
 • Concurrentieanalyse: huisstijlen en positionering van andere organisaties in de markt
 • De uitdagingen (sterke en zwakte analyse ten opzichte van de concurrentie)
 • Identiteit van de organisatie: merkwaarden en kernboodschap
 • Positioneringsstrategie: hoe zet je De Sociale Maatschap in de ‘markt’
 • Uitgangspunten voor huisstijl en moodboard fotografie
 • Uitgangspunten voor website en eventueel andere middelen
Doede Jaarsma

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Doede