Een goed beeld van kwaliteitsbeleving

Ufkes Apeldoorn wilde gaan toetsen in hoeverre de eigen kwaliteitscriteria behaald worden, door bij alle projecten de klanttevredenheid te gaan meten. Het doel is een goed beeld te krijgen van de kwaliteitsbeleving van kopers op zowel projectniveau als op organisatieniveau.

We hebben hiervoor een vragenlijst opgesteld die voor meerdere projecten te gebruiken is. De vragen zijn verspreid over meerdere meetmomenten. Een paar belangrijke voorwaarden aan de vragenlijst:

 • De vragenlijst moet de kwaliteitscriteria die Ufkes voor zichzelf heeft geformuleerd goed toetsen.
 • De vragenlijst moet goed aansluiten bij het proces dat kopers in de praktijk doorlopen. Je moet dingen meten waar kopers ook daadwerkelijk een mening over kunnen hebben.
 • De enquête moet op meerdere momenten in het proces kunnen worden afgenomen, zodat ook een vergelijking in de tijd mogelijk is.
 • De vragenlijst bevat verschillende typen vragen: gesloten vragen met meerdere antwoordcategorieën omdat dan een goede vergelijking mogelijk is. Daarnaast passen we ook open vragen toe zodat mensen in eigen woorden hun reactie kunnen geven. Dat levert vaak duidelijke inzichten op wat er speelt en leeft onder kopers.
 • De vragenlijst moet vooral ook kort zijn en qua taalgebruik goed aansluiten bij de kopers.

Meerdere projecten

De samenwerking is goed bevallen en inmiddels zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd bij o.a. deze projecten:

 • Calypsostraat, Apeldoorn
 • Tangostraat, Apeldoorn
 • Phielix Buiten, Ede
 • Sysseltse Lanen, Ede
 • De Krijgsman, Muiden
 • Marktheeren, Utrecht
 • Colijn van Oud Seyst, Zeist
 • Mijnhardt, Zeist
 • De Blijde, Zwolle

Rapportage

Na elk onderzoek is er een rapportage opgemaakt waarbij de resultaten anoniem verwerkt zijn. De rapportage bestaat uit diagrammen en een toelichting op de resultaten. Elk rapport bevat duidelijke conclusies van de resultaten.

Doede Jaarsma

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Doede