10 november 2017

Tags: Participatie, draagvlak, informatieavond, inloopavond, nieuwbouw, participatietraject, woningbouw

Creëer draagvlak in de buurt met een inloopavond

Als onderdeel van de vergunningsprocedure is een participatietraject met de buurt van belang. De eerste twee treden van de participatieladder moeten worden doorlopen: informeren en participeren.

Het organiseren van een inloopavond geeft meerdere voordelen. Zo geef je geen statische presentatie waarna iedereen vragen kan roepen, maar lopen de mensen rond en kan iedereen persoonlijk zijn of haar vragen stellen aan de projectgroep. Zo ga je met mensen in gesprek en kan je meer de diepte in gaan.

Een goed voorbeeld is het project van De Key in de van Hallstraat. De woningcoöperatie ontwikkelt een plan voor nieuwe studentenhuisvesting. Als onderdeel van de vergunningsprocedure heeft De Key een participatietraject met een meedenkgroep van buurtbewoners doorlopen. Dit heeft jammer genoeg niet geleid tot het gewenste draagvlak voor dit plan. Door middel van actieve communicatie met de buurt hebben we met een brede groep buurtbewoners toch genoeg draagvlak kunnen creëren voor het plan met nieuwe studentenhuisvesting.

De actieve communicatie bestond uit een inloopavond en de lange aanloop daaraan vooraf. Door de buurtbewoners op de hoogte te houden en uit te nodigen d.m.v. flyers, facebook, nieuwsbrieven en een website kwamen er naar schatting 125 mensen naar de inloopavond van De Key. Bijna alle aanwezigen waren buurtbewoners. Er zijn grote panelen met informatie opgehangen over wat er met het voormalig bedrijfspand gaat gebeuren. Zo werden de buurtbewoners zo transparant mogelijk van informatie voorzien. Medewerkers van De Key en het Stadsdeel stonden paraat om resterende vragen van de buurtbewoners te beantwoorden.

De inloopavond was een succes en De Key heeft hierdoor een groot draagvlak gecreëerd met veelal positieve reacties.